masrun

Dr. H. Masrun, MA

Ka Prodi Pendidikan Bahasa Arab S2

Nama Lengkap                   : Dr. Masrun, MA
Jenis Kelamin                    : Laki Laki
Jabatan                                 : Kaprodi PBA S2
NIP/NIK                               : 197703112011011002
NUP/NIDN                          : 2011770301
Tempat Tanggal Lahir    : Penyasawan. 11 Maret 1977
Email                                    : irunriau@gmail.com
No.HP                                  : 085265560184
Alamat                                 : Jl. Kubang Raya gg Istiqomah RT 03 RW 03 Kec.TUAHMADANI pekanbaru
Universitas S1                   : IUA Sudan     

Lulus Tahun                      : 2003

Universitas S2                   : Khartoum International Institute for Non Arabic Speaker

Lulus Tahun                       : 2006

Universitas S3                   : Al Neelain University Sudan

Lulus Tahun                       : 2009

 

 

 

 

 

Other Members