130-0

Dr Zaitun M.Ag

Wakil Direktur Pascasarjana

Nama                           : Dr. Zaitun, M.Ag

NIDN                          : 2010057201

NIP                             : 19720510 1899803 2 006

Pekerjaan                     : Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Pangkat/Gol                : Pembina Tk.I (IV/b)

Jabatan                        : Lektor Kepala pada matakuliah Ilmu Pendidikan Islam

Prodi                           : Pendidikan Agama Islam

Fakultas                       : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

Matkul Keahlian         : Ilmu Pendidikan Islam

Konsorsuim ilmu         : Social Science/Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Alamat                          : Jl.Kutilang Sakti Gg.Kutilang III No. 44 A  Panam-Pekanbaru

Telp                             : 08127613815

Email                           : zaitun@uin-suska.ac.id

Other Members