3799-6-ilyas-husti

Prof Dr Ilyas Husti MA

Direktur Pascasarjana
130-0

Dr Zaitun M.Ag

Wakil Direktur Pascasarjana
WhatsApp Image 2021-10-01 at 12.13.46

Dr. Zamsiswaya, M.Ag

Ka Prodi Pendidikan Agama Islam S3
Pas_Foto_Ust_Khairunnas_Jamal_2-removebg-preview

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag

Ka Prodi Hukum Keluarga S3
Alwizar-removebg-preview

Dr. Alwizar, M.Ag

Ka Prodi Pendidikan Agama Islam S2
dr_zailani-removebg-preview

Dr. H. Zailani, M.Ag

Ka Prodi Hukum Keluarga S2
dr agustiar

Dr. Agustiar, M.Ag

Ka Prodi Manajemen Pendidikan Islam S2